Biuro Rachunkowe MGM Sp. z o.o. ul.Karpowicza 12 71-304 Szczecin | Tel/Fax (091) 486-28-90 | Tel/Fax (091) 311-52-28

Biuro Rachunkowe MGM Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe MGM Sp. z o.o.

O Nas


Firma MGM Sp. z o.o. to nowoczesne, dynamiczne i wszechstronne biuro rachunkowe, zlokalizowane w sercu Pogodna.

Działamy równolegle w kilku sektorach, świadczących zarówno usługi księgowe, usługi kadrowe, konsultacje, doradztwo unijne, a także analizy ekonomiczno-finansowe.

Doradzamy i pomagamy w przeprowadzeniu procesów podatkowych, finansowych, wdrażaniu mechanizmów księgowych oraz organizacji i prowadzeniu firmy. Nasze biuro rachunkowe jest licencjonowanym biurem księgowym. 

Zapewniamy kompleksową obsługę, profesjonalizm oraz terminową i rzetelną realizację powierzonych zleceń w oparciu o wykwalifikowany zespół pracowników.

Naszą misją jest stworzenie miejsca, gdzie Klient uzyska kompleksową i profesjonalną pomoc. Uważamy, że każdy przedsiębiorca winien skupić się na prowadzeniu własnego biznesu, a nie na błądzeniu w gąszczu zawiłych przepisów czy walce z biurokracją.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie prowadzeniu księgowości średnich, małych i mikro przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym.

Współpracujemy z kancelarią prawną i notarialną. Nasze biuro rachunkowe posiada również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Państwu, że ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi.

"Doświadczenie  -  Jakość  -  Solidność"

Oferta


Przez lata praktyki oraz różnorodność form prawnych działalności prowadzonych przez naszych kontrahentów poznaliśmy specyfikę wielu branż zarówno w zakresie sprzedaży, produkcji oraz usług.
Dotychczas naszymi klientami były:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki z o.o. w upadłości,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • podmioty z kapitałem zagranicznym.
Wśród świadczonych usług są m.in. :
 • tworzenie zakładowego planu kont ;
 • bieżące ewidencjonowane operacji gospodarczych ;
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe) ;
 • przygotowywanie i składanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT ;
 • okresowe sporządzenie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski ; 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych ;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania ;
 • transakcje wewnątrzunijne i zagraniczne ;
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędem skarbowym oraz innymi instytucjami ;
 • sporządzenie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat ;
 • współpraca z audytorami badającymi sprawozdania roczne naszych Klientów ;
 • przygotowywanie na zlecenie Klienta dokumentów sprawozdawczych do KRS ;
 • zakładanie spółek prawa handlowego w KRS ;
 • oraz inne.


DORADZTWO

·          budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,

·          doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,

·          pozyskiwanie kredytów bankowych,

·          przygotowanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,

·          pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

·          sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,

·          sporządzanie sprawozdań do NBP.

PŁACE I KADRY

·          sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,

·          sporządzanie umów o pracę, zlecenie i dzieło,

·          rozliczanie umów cywilno-prawnych,

·          przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego i odpowiednich przelewów zaliczek od osób fizycznych [PIT-4],

·          wyliczanie comiesięcznych składek ZUS,

·          sporządzanie deklaracji przelewów wraz z przesyłaniem ich w formie elektronicznej do ZUS,

·          sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych,

·          kalkulacja wynagrodzeń,

·          przygotowanie informacji rocznych pracowników,

·          księgowość płacowa,

·          zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

·          prowadzenie ewidencji urlopów pracowników.

ROZLICZANIE RYCZAŁTU

·          ewidencja podatku od towarów i usług,

·          rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

·          rozliczenia z ZUS.

PODATKOWE KSIĘGI 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

·          prowadzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

·          dokonywanie zapisów KPiR,

·          bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

·          prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,

·          przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

·          sporządzanie list płac,

·          sporządzanie dowodów wpłat,

·          sporządzanie rachunków do umów zleceń o dzieło,

·          sporządzanie przelewów na poszczególne podatki,

·          przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-5],

·          przygotowanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku towarów i usług [VAT-7].

KSIĘGI RACHUNKOWE

·          otwarcie ksiąg rachunkowych,

·          utworzenie zakładowego planu kont,

·          ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych [CIT-2] oraz podatku od towarów i usług [VAT-7]

·          bieżące ewidencjonowane operacji gospodarczych,

·          sporządzanie zeznań rocznych,

·          sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

·          prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,

·          okresowe sporządzenie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,

·          sporządzenie przelewów dot. należności do urzędu skarbowego,

·          sporządzenie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat.